Stanovisko ČTÚ k tiskové konferenci společnosti ČESKÉHO TELECOMU, a.s.

Stanovisko ČTÚ k tiskové konferenci společnosti ČESKÉHO TELECOMU, a.s.

Dne 15. června 2004 se v pražském hotelu Jalta uskutečnila tisková konference společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s. (dále jen “ČTc“), věnovaná problematice zneužívání linek se zvláštním tarifem. Při úvodní prezentaci tiskový mluvčí ČTc - Ing. Vladan Crha přítomným zástupcům sdělovacích prostředků oznámil, že špatná situace ve zneužívání linek se zvláštním tarifem je zapříčiněna mimo jiné i nečinností Českého telekomunikačního úřadu (dále jen “ČTÚ“) v této oblasti, aniž blíže toto sdělení specifikoval nebo odůvodnil.

ČTÚ s tímto vyjádřením zásadně nesouhlasí a vyhrazuje si právo vyjádřit své stanovisko k této kauze.

Plné znění stanoviska ČTÚ naleznete v připojeném PDF dokumentu

Soubory ke stažení
Top