SEZNAM ŽADATELŮ, kteří se mohou zúčastnit aukce

Český telekomunikační úřad, na základě provedeného hodnocení žádostí podle kapitoly 8.7 Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz ze dne 8. února 2016, čj. ČTÚ-1/2016-613, zveřejňuje seznam žadatelů, kteří se mohou zúčastnit aukce (aukční fáze výběrového řízení).

Žadateli, kteří se mohou zúčastnit aukce, jsou (v abecedním pořadí):

  • O2 Czech Republic a.s.,
  • T-Mobile Czech Republic a.s.,
  • Vodafone Czech Republic a.s.

čj. ČTÚ-1/2016-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top