SDĚLENÍ o zveřejnění záměru uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu:

služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejné telefonní službě podle § 38 odst. 2 písm. e) Zákona

Český telekomunikační úřad sděluje, že podle § 130 odst. 1 zákona a podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě zveřejnil záměr uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejné telefonní službě podle § 38 odst. 2 písm. e) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).

čj. ČTÚ-24 021/2014-610
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb

Top