SDĚLENÍ o zveřejnění aktualizace D-Book

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) zveřejnil aktualizovaný dokument D-Book, který obsahuje doporučené technické parametry digitálních přijímačů a dalších přijímacích zařízení, nezbytných pro zajištění bezproblémového příjmu zemského digitálního televizního vysílání v České republice ve standardu DVB-T a DVB-T2.

V aktualizovaném znění byly doplněny parametry některých nových formátů pro DVB-T2 vysílání, byla upravena kap. 4 týkající se vysílání HbbTV a byla upravena příloha 2 – úprava názvů žánrů.

Dokument, který má doporučující charakter, byl připraven v rámci technické skupiny při ČTÚ, jejímiž členy jsou kromě pracovníků ČTÚ také zástupci provozovatelů televizního vysílání, výrobců a prodejců televizních přijímačů, zástupci Českého metrologického institutu a vybraní techničtí experti.

D-Book je umístěn na stránkách Českého telekomunikačního úřadu v sekci:

  • Rádiové spektrum/Digitální vysílání/Předpisy – D-Book

Anglická verze D-Book bude aktualizována následně.

Odbor správy kmitočtového spektra

Top