SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání kódů

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání kódů čj. 93 346/2008‑610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑12 566/2015‑610, čj. ČTÚ‑42 317/2019‑610, držitele oprávnění: T‑Mobile Czech Republic‑a.s., se‑sídlem Tomíčkova‑2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO 649 49 681, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral kód 2‑230‑7 MSS BRN.

čj. ČTÚ-32 514/2020-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top