SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání kódů

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání kódů čj. 93 345/2008‑610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑42 316/2019‑610, držitele oprávnění: T‑Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO 649 49 681, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral kódy 5‑21 MGW PRC 1‑1, 5‑22 MGW PRC 2, 5‑23 MGW PRK 1, 5‑24 MGW PRK 1, 5‑25 MGW CEB 1, 5‑26 MGW PLZ 1, 5‑27 MGW PLZ 2, 5‑40 MSS BRN, 5‑41 MGW BRN 1, 5‑42 MGW BRN 2, 5‑43 MGW OST 1, 5‑44 MGW OST 2, 5‑51 MGW HRK 1, 5‑52 MGW HRK 2.

čj. ČTÚ-32 506/2020-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top