SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání kódů

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání kódů čj. 126 011/2010‑610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑23 669/2015‑610, čj. ČTÚ‑97 119/2016‑610, držitele oprávnění: O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 601 93 336, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral kódy 4-245 MG1TE, 4-47 MS1TE.

čj. ČTÚ-57 902/2018-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top