SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání kódů

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání čísel čj. ČTÚ‑23 671/2015‑610 držitele oprávnění: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 040 84 063, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral kód 2‑0 PHT1.

čj. ČTÚ-9 135/2018-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top