SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání čísel čj. 147437/2010‑610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑79070/2015‑610, čj. ČTÚ‑1418/2017‑610, čj. ČTÚ‑27342/2017‑610, čj. ČTÚ‑34702/2017‑610, čj. ČTÚ‑40827/2017‑610, čj. ČTÚ‑35175/2018-610, čj. ČTÚ‑4516/2020‑610, čj. ČTÚ‑11667/2020‑610, čj. ČTÚ‑16879/2020‑610, čj. ČTÚ‑35078/2020‑610, čj. ČTÚ‑42257/2020‑610, čj. ČTÚ‑53985/2020‑610, čj. ČTÚ‑8835/2021‑610, čj. ČTÚ‑32905/2021‑610, čj. ČTÚ‑41771/2021‑610, čj. ČTÚ‑48525/2021‑610, čj. ČTÚ‑28086/2022‑610, čj. ČTÚ‑34195/2022‑610, čj. ČTÚ‑45419/2022‑610, držitele oprávnění: IPEX TELCO a.s., se sídlem Roháčova 1095/77, Žižkov, 13000 Praha 3, IČO 082 87 627, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral číslo 800 803 804.

čj. ČTÚ-1103/2023-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top