SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání čísel čj. 30439/2002‑610, ve znění rozhodnutí čj. 24342/2005‑610, čj. 3410/2006‑610, čj. 94156/2009‑610, čj. 121111/2010‑610, čj. 147321/2010‑610, čj. ČTÚ‑42015/2014‑610, čj. ČTÚ‑44850/2019‑610, čj. ČTÚ‑11702/2020‑610, držitele oprávnění: O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 14000 Praha 4, IČO 601 93 336, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral čísla 386 120 000 až 386 120 999, 417 546 000 až 417 546 999.

čj. ČTÚ-50924/2022-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top