SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání čísel čj. 147437/2010-610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑79070/2015‑610, čj. ČTÚ-1418/2017-610, čj. ČTÚ‑27342/2017-610, čj. ČTÚ‑34702/2017-610, čj. ČTÚ-40827/2017-610, čj. ČTÚ-35175/2018-610, čj. ČTÚ‑4516/2020-610, čj. ČTÚ-11667/2020-610, čj. ČTÚ-16879/2020-610, čj. ČTÚ‑35078/2020-610, čj. ČTÚ-42257/2020-610, čj. ČTÚ-53985/2020-610, čj. ČTÚ‑8835/2021-610, čj. ČTÚ-32905/2021-610, čj. ČTÚ-41771/2021-610, čj. ČTÚ‑48525/2021-610, držitele oprávnění: IPEX TELCO a.s., se sídlem Roháčova 1095/77, Žižkov, 13000 Praha 3, IČO 082 87 627, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral číslo 800 512 512.

čj.  ČTÚ-28086/2022-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top