SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání čísel čj. ČTÚ‑78 653/2017‑610 držitele oprávnění: Netfon, s.r.o., se sídlem Červená 470/1, 010 03 Žilina, Slovakia, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral čísla

312 225 000 až 312 225 999

322 225 000 až 322 225 999

352 225 000 až 352 225 999

372 225 000 až 372 225 999

382 245 000 až 382 245 999

392 225 000 až 392 225 999

412 225 000 až 412 225 999

462 225 000 až 462 225 999

472 225 000 až 472 225 999

482 225 000 až 482 225 999

492 225 000 až 492 225 999

512 225 000 až 512 225 999

532 245 000 až 532 245 999

562 225 000 až 562 225 999

572 225 000 až 572 225 999

582 225 000 až 582 225 999

592 225 000 až 592 225 999

čj. ČTÚ-16 451/2022-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top