SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání čísel čj. 22 072/2002‑610, ve znění rozhodnutí čj. 24 329/2005‑610, čj. 85 721/2007‑610, čj. ČTÚ‑243 985/2012‑610, čj. ČTÚ‑62 286/2017‑610, držitele oprávnění: O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 14000 Praha 4, IČO 601 93 336, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral číslo 840 114 411.

čj. ČTÚ-10 244/2022-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top