SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání čísel čj. ČTÚ‑58 185/2014‑610 držitele oprávnění: 3ton s.r.o., se sídlem Klimentská 1216/46, Nové Město, 11000 Praha 1, IČO 281 85 803, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral čísla 770 520 000 až 770 529 999.

čj. ČTÚ-5 828/2022-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top