SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání čísel čj. ČTÚ‑114 461/2016‑610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑3 731/2018‑610, čj. ČTÚ‑35 179/2018‑610, čj. ČTÚ‑4 517/2020‑610, čj. ČTÚ‑42 256/2020‑610, čj. ČTÚ‑45 382/2021‑610, čj. ČTÚ‑52 683/2021‑610, držitele oprávnění: IPEX TELCO a.s., se sídlem Roháčova 1095/77, Žižkov, 13000 Praha 3, IČO 082 87 627, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral číslo 800 350 360.

čj. ČTÚ-4 311/2022-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top