SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání čísel čj. ČTÚ‑4 039/2019‑610 držitele oprávnění: CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha 9, IČO 040 84 063, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral čísla 800 001 102, 800 001 106, 800 001 109, 800 001 111, 800 001 115, 800 001 125, 800 001 127, 800 001 128, 800 001 131, 800 001 133, 800 001 139, 800 001 161, 800 001 180, 800 001 187.

čj. ČTÚ-51 745/2021-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top