SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání čísel čj. ČTÚ‑8 164/2019‑610 držitele oprávnění: Advanced Telecom Services, s.r.o., se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 10000 Praha 10, IČO 276 35 007, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral čísla 906 AB0 555, 906 AB0 777.

čj. ČTÚ-51 162/2021-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top