SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání čísel čj. ČTÚ‑151 509/2011‑610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑94 458/2016‑610, čj. ČTÚ‑47 682/2021‑610, držitele oprávnění: CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha 9, IČO 040 84 063, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral číslo 255.

čj. ČTÚ-52 915/2021-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top