SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání čísel čj. 21 774/2002‑610, ve znění rozhodnutí čj. 20 107/2003‑610, čj. 24 328/2005‑610, čj. 38 221/2005‑610, čj. 60 671/2006‑610, čj. 83 359/2007‑610, čj. 106 174/2009‑610, čj. ČTÚ‑44 326/2014‑610, čj. ČTÚ‑59 004/2014‑610, čj. ČTÚ‑44 518/2019‑610, držitele oprávnění: O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 14000 Praha 4, IČO 601 93 336, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral čísla

840 111 133

840 111 239

840 111 264

840 111 315

840 111 140

840 111 241

840 111 273

840 111 326

840 111 144

840 111 242

840 111 274

840 111 327

840 111 158

840 111 243

840 111 283

840 111 330

840 111 177

840 111 244

840 111 285

840 111 332

840 111 180

840 111 253

840 111 286

840 111 335

840 111 199

840 111 255

840 111 287

840 111 336

840 111 211

840 111 256

840 111 298

840 111 337

840 111 212

840 111 257

840 111 300

840 111 339

840 111 220

840 111 258

840 111 301

 

840 111 234

840 111 259

840 111 303

 

840 111 238

840 111 262

840 111 314

 


čj. ČTÚ-48 847/2021-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top