SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání čísel čj. 22 074/2002‑610, ve znění rozhodnutí čj. 24 331/2005‑610, čj. 83 377/2007‑610, čj. ČTÚ‑217 842/2012‑610, čj. ČTÚ‑44 660/2014‑610, čj. ČTÚ‑62 289/2017‑610, držitele oprávnění: O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 14000 Praha 4, IČO 601 93 336, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral čísla

844 110 109

844 113 114

844 115 577

844 118 833

844 110 844

844 113 322

844 115 599

844 118 888

844 111 840

844 113 344

844 116 116

844 119 119

844 111 944

844 114 411

844 116 677

844 119 120

844 112 113

844 114 477

844 117 788

844 119 999

844 112 312

844 115 511

844 118 119

 


čj. ČTÚ-48 845/2021-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top