SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání čísel čj. 32 928/2001‑610, ve znění rozhodnutí čj. 13 463/2005‑610, čj. 24 320/2005‑610, čj. 42 511/2005‑610, čj. 51 474/2006‑610, čj. 61 099/2006‑610, čj. 78 552/2007‑610, čj. 15 829/2009‑610, čj. 87 706/2009‑610, čj. ČTÚ-89 051/2011‑610, čj. ČTÚ‑44 321/2014‑610, čj. ČTÚ‑8 528/2015‑610, čj. ČTÚ‑23 680/2015‑610, čj. ČTÚ‑102 792/2016‑610, čj. ČTÚ‑65 950/2018‑610, čj. ČTÚ‑17 822/2020‑610, držitele oprávnění: O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 14000 Praha 4, IČO 601 93 336, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral čísla

800 100 018

800 100 128

800 122 212

800 177 333

800 100 040

800 100 141

800 123 333

800 180 170

800 100 042

800 100 169

800 123 777

800 180 880

800 100 080

800 100 175

800 127 127

800 184 370

800 100 089

800 100 248

800 131 090

800 185 231

800 100 092

800 100 263

800 131 290

800 185 364

800 100 093

800 100 355

800 136 328

800 187 521

800 100 094

800 100 360

800 137 522

800 188 883

800 100 095

800 100 373

800 150 170

800 194 382

800 100 096

800 100 417

800 150 505

800 195 197

800 100 097

800 100 459

800 156 248

800 201 203

800 100 098

800 100 509

800 162 581

800 201 206

800 100 099

800 102 011

800 167 777

800 203 344

800 100 102

800 105 010

800 169 325

800 211 112

800 100 104

800 106 010

800 171 010

800 213 217

800 100 107

800 111 181

800 172 314

800 213 222

800 100 112

800 111 188

800 174 555

800 222 210

800 100 113

800 111 900

800 174 867

800 260 300

800 100 114

800 116 611

800 177 111

 


čj. ČTÚ-48 848/2021-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top