SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání čísel čj. 33 289/2002‑610, ve znění rozhodnutí čj. 24 347/2005‑610, čj. 83 376/2007‑610, čj. ČTÚ‑217 838/2012‑610, čj. ČTÚ‑44 653/2014‑610, čj. ČTÚ‑62 322/2017‑610, držitele oprávnění: O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 14000 Praha 4, IČO 601 93 336, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral čísla

844 112 222

844 131 131

844 151 515

844 188 188

844 114 444

844 133 133

844 164 164

844 188 189

844 116 666

844 133 134

844 177 177

844 198 198

844 121 121

844 133 166

844 177 178

844 199 199

844 122 123

844 140 140

844 178 178

 

844 122 144

844 150 150

844 187 188

 

.
čj. ČTÚ-48 842/2021-610
odbor regulace komunikačních činností
 a poštovních služeb

Top