SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání čísel čj. 40 875/2006‑610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑10 960/2013‑610, čj. ČTÚ‑114 351/2016‑610, čj. ČTÚ‑27 055/2019‑610, čj. ČTÚ‑54 672/2020‑610, držitele oprávnění: OVANET a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 70200 Ostrava, IČO 258 57 568, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral čísla 555 136 000 až 555 139 999.

čj. ČTÚ-48 387/2021-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top