SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání čísel čj. 8 190/2010‑610/II. vyř., ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑79 077/2015‑610, čj. ČTÚ‑4 466/2020‑610, čj. ČTÚ‑53 982/2020‑610, držitele oprávnění: IPEX TELCO a.s., se sídlem Roháčova 1095/77, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 082 87 627, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral číslo 840 484 048.

čj. ČTÚ-36 523/2021-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top