SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání čísla čj. ČTÚ‑17 544/2016‑610 držitele oprávnění: TOPIC PRESS s.r.o., se sídlem Za Klášterem 614, 742 45 Fulnek, IČO 483 94 084, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral číslo 909 AB9 090.

čj. ČTÚ-50 462/2020-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top