SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání čísel čj. ČTÚ‑3 035/2012‑610 držitele oprávnění: O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 601 93 336, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral čísla 251 064 000 až 251 064 999, 251 066 000 až 251 066 999, 251 067 000 až 251 067 999, 251 068 000 až 251 068 999.

čj. ČTÚ-11 705/2020-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top