SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání čísel čj. 118 319/2010‑610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑61 707/2013‑610, čj. ČTÚ‑42 522/2015‑610, čj. ČTÚ‑80 665/2015‑610, čj. ČTÚ‑25 710/2017‑610, čj. ČTÚ‑70 189/2017‑610, čj. ČTÚ‑4 041/2019‑610, čj. ČTÚ‑18 199/2019‑610, držitele oprávnění: Dial Telecom, a.s., se sídlem Křižíkova 237/36a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 281 75 492, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral čísla 909 AB1 212, 909 AB7 000.

čj. ČTÚ-7 419/2020-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top