SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání čísel čj. ČTÚ‑79 838/2015‑610 držitele oprávnění: MONTYHO TECHNOLOGY s.r.o., se sídlem Jasanová 187, 277 14 Dřísy, IČO 242 30 731, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral čísla 299 299 000 až 299 299 999, 350 350 000 až 350 350 999, 371 371 000 až 371 371 999, 381 381 000 až 381 381 999, 410 410 000 až 410 410 999, 460 460 000 až 460 460 999, 482 482 000 až 482 482 999, 492 492 000 až 492 492 999, 561 561 000 až 561 561 999, 582 582 000 až 582 582 999.

čj. ČTÚ-49 917/2019-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top