SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání čísel čj. 64 963/2007‑610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑218 446/2012‑610, čj. ČTÚ‑43 235/2017‑610, držitele oprávnění: COPROSYS a.s., se sídlem Na Kopci 239, Chrudim IV, 537 05 Chrudim, IČO 455 34 152, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral číslo 800 156 800.

čj. ČTÚ-45 128/2019-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top