SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání čísel čj. 12 357/2009‑610/II. vyř., ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑73 116/2014‑610, držitele oprávnění: Contacc SE, se sídlem Kolbenova 931/40b, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO 279 06 752, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral čísla 800 111 333, 800 333 000.

čj. ČTÚ-47 680/2019-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top