SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání čísel čj. 77 404/2007‑610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑218 449/2012‑610, čj. ČTÚ‑43 236/2017‑610, držitele oprávnění: COPROSYS a.s., se sídlem Na Kopci 239, Chrudim IV, 537 05 Chrudim, IČO 455 34 152, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral čísla 325 321 000 až 325 328 999, 569 560 000 až 569 560 999, 569 562 000 až 569 564 999, 569 566 000 až 569 568 999.

čj. ČTÚ-36 019/2019-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top