SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání čísel čj. 868/2007‑610, ve znění rozhodnutí čj. 117 236/2010‑610, čj. ČTÚ‑43 233/2017‑610, držitele oprávnění: COPROSYS a.s., se sídlem Na Kopci 239, Chrudim IV, 537 05 Chrudim, IČO 455 34 152, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral čísla 222 281 000 až 222 281 999, 222 284 000 až 222 285 999, 466 253 000 až 466 253 999, 466 255 000 až 466 255 999, 466 257 000 až 466 258 999, 488 882 000 až 488 885 999, 488 887 000 až 488 887 999, 488 889 000 až 488 889 999.

čj. ČTÚ-36 014/2019-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top