SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání čísel čj. ČTÚ‑4 040/2019‑610 držitele oprávnění: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 040 84 063, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral čísla 130 000, 130 001, 130 046, 130 049, 130 050, 130 054, 130 055, 130 003 až 130 016, 130 018 až 130 040.

čj. ČTÚ-19 452/2019-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top