SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání čísel čj. 27 092/2005‑610, ve znění rozhodnutí čj. 61 941/2006‑610, čj. 78 554/2007‑610, čj. 15 832/2009‑610, čj. 127 947/2010‑610, čj. ČTÚ‑44 330/2014‑610, čj. ČTÚ‑26 862/2015‑610, čj. ČTÚ‑69 780/2015‑610, držitele oprávnění: O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 601 93 336, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral čísla 800 100 962, 800 101 046, 800 101 091, 800 101 120, 800 101 150, 800 101 154, 800 101 167, 800 101 175, 800 101 197.

čj. ČTÚ-65 954/2018-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top