SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání čísel čj. 10 179/2011‑610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑78 663/2015‑610, čj. ČTÚ‑30 473/2018‑610, držitele oprávnění: O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 601 93 336, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral čísla 800 400 414, 800 400 424, 800 400 808, 800 400 848, 800 401 104, 800 401 111, 800 408 880, 800 408 888, 800 408 900, 800 409 049, 800 409 099, 800 409 309, 800 409 419, 800 409 449.

čj. ČTÚ-65 965/2018-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top