SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání čísel čj. 41 157/2005‑610, ve znění rozhodnutí čj. 40 971/2006‑610, čj. 134 188/2010‑610, čj. ČTÚ‑45 076/2014‑610, čj. ČTÚ‑69 976/2015‑610, čj. ČTÚ‑93 152/2016‑610, čj. ČTÚ‑30 472/2018‑610, držitele oprávnění: O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 601 93 336, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral čísla

800 330 111

800 400 408

800 550 666

800 668 866

800 330 200

800 400 409

800 550 700

800 669 966

800 330 222

800 400 444

800 550 777

800 770 100

800 330 333

800 400 555

800 550 900

800 770 200

800 330 400

800 400 666

800 600 222

800 770 222

800 330 555

800 400 777

800 600 555

800 770 333

800 330 600

800 400 888

800 600 601

800 770 400

800 330 666

800 500 502

800 600 607

800 770 444

800 330 700

800 500 503

800 600 609

800 770 500

800 330 777

800 500 504

800 600 666

800 770 555

800 330 800

800 500 508

800 600 999

800 770 600

800 330 888

800 500 509

800 660 100

800 770 666

800 330 900

800 550 100

800 660 200

800 770 800

800 332 233

800 550 111

800 660 300

800 770 888

800 333 100

800 550 200

800 660 333

800 777 300

800 333 200

800 550 300

800 660 444

800 777 400

800 333 400

800 550 333

800 660 500

800 777 500

800 333 500

800 550 400

800 660 555

800 777 600

800 333 600

800 550 444

800 660 700

800 777 900

800 333 700

800 550 500

800 662 266

 

800 400 405

800 550 555

800 663 366

 

čj. ČTÚ-65 955/2018-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top