SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání čísel čj. 148 434/2010‑610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑79 071/2015‑610, čj. ČTÚ‑1 415/2017‑610, držitele oprávnění: IPEX a.s., se sídlem Roháčova 1095/77, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 450 21 295, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral čísla 844 223 113, 844 223 114.

čj. ČTÚ-27 341/2017-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top