SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání čísel čj. 18 985/2007‑610, ve znění rozhodnutí čj. 70 375/2008‑610, čj. 7 978/2010‑610, čj. 79 365/2010‑610, čj. 16 978/2011‑610, čj. ČTÚ‑14 906/2012‑610, čj. ČTÚ‑28 662/2014‑610, čj. ČTÚ‑71 075/2014‑610, držitele oprávnění: Advanced Telecom Services, s.r.o., se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10, IČO 276 35 007, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral číslo 906 AB9 009.

čj. ČTÚ-26 042/2017-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top