SDĚLENÍ o změně lhůty pro oznámení výsledku výběrového řízení na poskytovatele dílčí služby v rámci univerzální služby - doplňkové služby

Česky telekomunikační úřad sděluje, že podle bodu 3 Vyhlášení výběrové řízení na poskytovatele dílčí služby v rámci univerzální služby - doplňkové služby (dále jen „Vyhlášení“), uveřejněného v částce 11/2006 telekomunikačního věstníku pod čj. 19 594/2006-610, prodloužil lhůtu pro oznámení výsledku výběrového řízení podle bodu 3 písm. f) Vyhlášení do 28. července.

ČTÚ 19 594/2006-610/VI.vyř.
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top