SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) a odst. 7 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně držitele oprávnění k využívání čísla a držitelem oprávnění k využívání čísla 14 011 pro přístup k asistenčním službám čj. ČTÚ‑80 389/2016‑610 ze dne 5. 9. 2016 je společnost TAXI IMPULS PLUS Brno, spol. s r.o., se sídlem Cejl 29/76, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 607 35 597.

čj. ČTÚ-27 971/2020-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top