SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) a odst. 7 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně držitele oprávnění k využívání čísla a držitelem oprávnění k využívání identifikačního čísla veřejné komunikační sítě (OpID) 210 čj. 95 580/2008‑610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑70 426/2017‑610, čj. ČTÚ‑75 460/2017‑610, je společnost FAYN Telecommunications s.r.o., se sídlem Popelova 150/71, Holásky, 620 00 Brno, IČO 267 61 050.

čj. ČTÚ-49 391/2019-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top