SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) a odst. 7 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně stávajícího držitele oprávnění k využívání identifikačního čísla veřejné komunikační sítě (OpID) 210 čj. 95 580/2008‑610 obchodní firmy Axfone s.r.o., se sídlem Branická 213/53, Braník, 147 00 Praha 4, IČO 284 69 500, na nabyvatele ‑ obchodní firmu AXFONE LLC, 108 West 13th St., 19801 Wilmington, Delaware, United States of America, registrační číslo 5630538, jednající prostřednictvím AXFONE LLC, odštěpný závod zahraniční osoby, se sídlem Přípotoční 1519/10c, Vršovice, 100 00 Praha 10, IČO 049 40 474.

čj. ČTÚ-70 426/2017-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top