SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) a odst. 7 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně držitele oprávnění k využívání čísel a držitelem oprávnění k využívání čísel 313 129 000 až 313 129 999, 322 312 000 až 322 312 999, 355 320 000 až 355 320 999, 373 721 000 až 373 721 999, 414 120 000 až 414 120 999, 464 620 000 až 464 620 999, 474 721 000 až 474 721 999, 484 840 000 až 484 840 999, 555 558 000 až 555 558 999, 565 650 000 až 565 650 999, 588 517 000 až 588 517 999 a 599 520 000 až 599 520 999 pro přístup k účastníkům veřejné pevné telefonní sítě a poskytování veřejně dostupné telefonní služby čj. 33 107/2011-610 je společnost IPEX TELCO a.s., se sídlem Roháčova 1095/77, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 082 87 627.

čj. ČTÚ-3 892/2020-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top