SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) a odst. 7 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně držitele oprávnění k využívání čísel a držitelem oprávnění k využívání čísel 810 111 222, 810 111 810, 810 118 888, 810 223 344, 810 808 081, 810 887 788 pro přístup ke službám se sdílenými náklady podle rozhodnutí čj. ČTÚ‑3 633/2012‑610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑70 422/2017‑610, čj. ČTÚ‑75 459/2017‑610, je společnost FAYN Telecommunications s.r.o., se sídlem Popelova 150/71, Holásky, 620 00 Brno, IČO 267 61 050.

čj. ČTÚ-49 402/2019-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top