SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) a odst. 7 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně držitele oprávnění k využívání čísel a držitelem oprávnění k využívání čísel 810 222 777, 810 667 766, 810 808 080 pro přístup ke službám se sdílenými náklady čj. 120 383/2010‑610, ve znění rozhodnutí čj. 167 270/2010‑610, čj. ČTÚ‑60 556/2015‑610, čj. ČTÚ‑70 424/2017‑610, je společnost FAYN Telecommunications s.r.o., se sídlem Popelova 150/71, Holásky, 620 00 Brno, IČO 267 61 050.

čj. ČTÚ-49 398/2019-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top