SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) a odst. 7 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně držitele oprávnění k využívání čísel a držitelem oprávnění k využívání čísel 222 700 000 až 222 703 999, 245 501 000 až 245 501 999, 511 444 000 až 511 444 999 pro přístup k účastníkům veřejné pevné telefonní sítě a poskytování veřejně dostupné telefonní služby čj. ČTÚ‑87 510/2012‑610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑70 418/2017‑610, je společnost FAYN Telecommunications s.r.o., se sídlem Popelova 150/71, Holásky, 620 00 Brno, IČO 267 61 050.

čj. ČTÚ-49 395/2019-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top