SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) a odst. 7 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně držitele oprávnění k využívání čísel a držitelem oprávnění k využívání čísel 277 271 000 až 277 271 999, 355 444 000 až 355 444 999, 377 311 000 až 377 311 999, 388 441 000 až 388 441 999, 411 444 000 až 411 444 999, 466 444 000 až 466 444 999, 488 444 000 až 488 444 999, 499 111 000 až 499 111 999, 555 441 000 až 555 441 999, 566 444 000 až 566 444 999, 577 444 000 až 577 444 999 pro přístup k účastníkům veřejné pevné telefonní sítě a poskytování veřejně dostupné telefonní služby čj. 169 591/2010‑610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑70 423/2017‑610, čj. ČTÚ‑43 255/2019‑610, je společnost FAYN Telecommunications s.r.o., se sídlem Popelova 150/71, Holásky, 620 00 Brno, IČO 267 61 050.

čj. ČTÚ-49 393/2019-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top