SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) a odst. 7 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně držitele oprávnění k využívání čísel 277 270 000 až 277 270 999, 277 277 000 až 277 279 999, 311 440 000 až 311 440 999, 311 444 000 až 311 444 999, 355 440 000 až 355 440 999, 377 310 000 až 377 310 999, 388 440 000 až 388 440 999, 411 440 000 až 411 440 999, 466 440 000 až 466 440 999, 488 440 000 až 488 440 999, 499 110 000 až 499 110 999, 511 440 000 až 511 440 999, 511 447 000 až 511 447 999, 555 440 000 až 555 440 999, 566 440 000 až 566 440 999, 577 440 000 až 577 440 999, 588 110 000 až 588 110 999, 588 118 000 až 588 118 999 pro přístup k účastníkům veřejné pevné telefonní sítě a poskytování veřejně dostupné telefonní služby čj. 94 972/2008-610, ve znění rozhodnutí čj. 15 816/2010‑610, čj. ČTÚ‑70 427/2017‑610, čj. ČTÚ‑75 461/2017‑610, je společnost FAYN Telecommunications s.r.o., se sídlem Popelova 150/71, Holásky, 620 00 Brno, IČO 267 61 050.

čj. ČTÚ-49 392/2019-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top