SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) a odst. 7 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně držitele oprávnění k využívání čísel

840 111 666

840 447 777

840 777 770

840 887 777

840 118 888

840 448 888

840 777 788

840 887 788

840 123 840

840 480 840

840 777 840

840 888 777

840 200 840

840 500 840

840 777 888

840 888 811

840 222 840

840 555 666

840 778 877

840 888 822

840 228 888

840 555 840

840 778 888

840 888 833

840 277 277

840 556 677

840 804 804

840 888 840

840 293 663

840 557 755

840 840 123

840 888 844

840 332 211

840 600 840

840 840 555

840 888 855

840 333 444

840 666 677

840 840 600

840 888 866

840 333 666

840 666 777

840 840 666

840 888 877

840 333 840

840 666 840

840 840 700

840 888 899

840 338 888

840 666 888

840 840 800

840 888 999

840 400 840

840 667 788

840 840 900

840 889 988

840 444 111

840 700 840

840 848 484

840 900 840

840 444 455

840 770 770

840 881 188

840 987 654

840 444 555

840 771 177

840 882 288

840 987 789

840 444 840

840 777 222

840 884 488

842 843 844

840 445 566

840 777 666

840 887 766

 

 

840 888 880 až 840 888 886

 

pro přístup ke službám univerzálního přístupového čísla čj. ČTÚ‑58 237/2017‑610 je společnost FAYN Telecommunications s.r.o., se sídlem Popelova 150/71, Holásky, 620 00 Brno, IČO 267 61 050.

čj. ČTÚ-49 389/2019-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top