SDĚLENÍ o změně držitele oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) a odst. 7 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně držitele oprávnění k využívání čísel 220 770 00 až 220 770 999 pro přístup k účastníkům veřejné pevné telefonní sítě a poskytování veřejně dostupné telefonní služby čj. ČTÚ‑43 483/2014‑610, ve‑znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑70 421/2017‑610, a držitelem oprávnění k využívání čísel je společnost FAYN Telecommunications s.r.o., se sídlem Popelova 150/71, Holásky, 620 00 Brno, IČO 267 61 050.

čj. ČTÚ-49 396/2019-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top